Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
Spletni ?asopis

Sobotainfo.com, 15. 3. 2013 Osnovnoolci v akciji lo?evanja elektronskih odpadkov

Danes se je pri?ela osve?evalna -zbiralna akcija E-odpadke lo?uj in okolje varuj, ki jo izvaja murskosoboki Saubermacher-Komunala, v kateri sodeluje tudi dvanajst Pomurskih osnovnih ol.

sobotainfo.com/novice/ogled/18434/?s=s

Spletni portal

Tocnoto.si, 15.3.2013 Nejc Sim?i? podpira projekt Odlo?uj

Po Sloveniji se zadnje ?ase vozi prav posebno vozilo. E-transformer je multimedijski tovornjak, ki ima na strehi son?no elektrarno ter na izviren in zanimiv na?in predstavlja lo?evanje in ponovno uporabo elektronskih odpadkov.

www.tocnoto.si/nejc-simcic-podpira-projekt-odlocuj

Osrednja pomurska televizija

TV IDEA, 18. 3. 2013 E-odpadke lo?uj in okolje varuj

VODITELJICA: Podjetje Zeos je v sodelovanju s podjetjem Saubermacher Komunala Murska Sobota, minuli petek pri?elo z veliko osve?evalno zbiralno nagradno akcijo E-odpadke lo?uj in okolje varuj.

Tednik

Vestnik Murska Sobota, 21. 3. 2013 Sodeluje dvajset prekmurskih osnovnih ol

Od petka poteka na dvajsetih prekmurskih osnovnih olah ozave?evalna akcija zbiranja elektri?ne in elektronske opreme, ki so jo poimenovali E-odpadke lo?uj in okolje varuj.

Poro?ila, 15.00

TV SLOVENIJA 1, 15. 2. 2013 Zbiranje elektri?nih in elektronskih odpadkov

MARJETA KLEMENC: Strokovnjaki v zadnjem ?asu ugotavljajo, da v koli?ine razli?nih elektri?nih in elektronskih naprav od televizorjev, telefonov do odsluenih ra?unalnikov nara?ajo hitreje, kot drugi odpadki.

Tednik

tajerski tednik, 12. 3. 2013 Prav posebno vozilo

U?enci O Olge Megli? so si minuli teden ogledali multimedijsko solarno vozilo, namenjeno ozave?anju otrok o pravilnem ravnanju z odpadki.

Dnevnik

Dnevnik, 13. 3. 2013 Od telefona do zlatega prstana

V ?asu, ko smo ljudje obremenjeni z vsakodnevnim tempom ivljenja in mnogimi informacijami, je teko pri?akovati od posameznika popolno zavzetost na podro?ju varovanja okolja.

Akcija Dnevi odprtih vrat po slovenskih ob?inahOpen-door days and E-transformer presentations taking place across Slovenia

Together with local public waste collection companies - one of the main Life+ Slovenia WEEE Campaign project stakeholders, we are out in the field again, raising awareness about the importance of proper WEEE treatment and handling in 30 biggest Slovenian municipalities. Accompanied by an advertising campaign through distribution of leaflets and campaign materials we will have reached more than 1 million Slovene citizens, or half the population, by summer 2013. E-transformer will be on duty on weekends and shown on display in town squares and city centres across Slovenia. Households and local communities are invited hrough local media (radio, press) and encouraged through competitions to take part in community action in collection of various WEEE.  Additional information is available through this link: http://www.life.zeos.si/sl/dogodki/e-odpadke-locuj.html

Revija

Bravo, 14. 2. 2013 E-transformer - vozilo, kot ga e niste videli

Po Sloveniji se zadnje ?ase vozi prav posebno vozilo. E-transformer je multimedijsko vozilo, ki ima na strehi son?no elektrarno in na izviren in zanimiv na?in predstavlja lo?evanje in ponovno uporabo e-odpadkov.

Tednik

Na ?as, februar 2013 Z e-odpadki ni ale!

Osve?anje z opozarjanjem in tudi organiziranjem nagradnih iger.
aleka dolina - Elektri?na in elektronska oprema je, ko odslui, klasificirana kot nevaren odpadek. Tako je treba z njo tudi ravnati in jo pravilno razgraditi.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 17