Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
revija, strani 22, 23, 24, 25

National Geographic Junior, februar 2013

Skrito ivljenje E-odpadkov

Dedki in babice so metali na smeti?a krompirjeve olupke in ponoene obleke. Stari so polnili koe za smeti z ribjimi konzervami in plo?evinkami kokakole. Mi pa se vse bolj spopadamo z odpadki sodobnega ?asa - zavreno elektri?no in elektronsko opremo.

Spletni portal

PUP-Saubermacher.si, 06. 02. 2013

ZEOS nagradna igra (15.2.2013 - 15.3.2013)

Oddajte odpadni elektri?ni in elektronski aparat, odpadno sijalko (E-odpadke) in/ali odpadno baterijo v zbirnih centrih (ZC) aleke doline.

http://www.pup-saubermacher.si/s/predstavitev/novice/nov/10-zeos-nagradna-igra

Spletni portal

Ob?ina Komenda, 23. 01. 2013

E-ODPADKE LO?UJ in OKOLJE VARUJ

Podjetje ZEOS d.o.o., v sodelovanju s podjetjem PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana, organizira akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme in odpadnih baterij pod sloganom E-odpadke lo?uj in okolje varuj! ki bo potekala v mesecu februarju.

http://www.komenda.si/2013/01/e-odpadke-locuj-in-okolje-varuj/

Spletni portal

Kamnican.si, 22. 01. 2013

E-odpadke lo?uj in okolje varuj!

Kamnik (22. 1. 2013) Podjetje ZEOS d.o.o., v sodelovanju s podjetjem PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana, organizira akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme in odpadnih baterij pod sloganom E-odpadke lo?uj in okolje varuj!, ki bo potekala v mesecu februarju.

http://www.kamnican.si/e-odpadke-locuj-in-okolje-varuj/

Spletni portal

Eko KaM, 25. 01. 2013

Februarska akcija zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme

Podjetje ZEOS v sodelovanju s podjetjem Publicus d. o. o., ki skrbi za odvoz odpadkov v ob?ini Kamnik, bo februarja izvedlo akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme.

http://www.ekokam.si/?p=706

Spletni portal in tiskana uzdaja

Dnevnik, januar 2013Nekdanji zdravstveni terminali znova uporabni

Ve? kot dvesto samopostrenih terminalov, na katerih so morali pacienti v zdravstvenih domovih v?asih pred pregledom potrditi kartico zdravstvenega zavarovanja, je po ukinitvi zaradi nadgraditve sistema pred dvema letoma sedaj dobilo novo poslanstvo.

http://www.dnevnik.si/ljubljana/nekdanji-zdravstveni-terminali-znova-uporabni

Glasilo Obmo?ne obrtno - podjetnike zbornice Domale

CEH, januar 2013

6.500 ton zbranih e-odpadkov na leto

Podjetje Zeos je bilo ustanovljeno kot posledica evropske direktive o ravnanju z odpadno e-opremo ali s kratico OEEO. Evropska unija predpisuje podaljano odgovornost proizvajalcev, kar pomeni, da kon?ni potronik ni ve? tisti, ki je odgovoren za financiranje procesov zbiranja in ravnanja z odpadki...

glasilo ob?ine Bloke

Bloki korak, januar 2013E-transformer na obisku

V okviru programa Ekoole smo se odlo?ili za sodelovanje z drubo Zeos, da nam predstavi ustrezno ravnanje z elektri?no in elektronsko opremo. Tako je 13. novembra nao olo obiskal E-transformer, multimedijsko vozilo, v katerem si je mo? ogledati predstavitev proceza ravnanja z e-odpadki...

Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

anketa_2

Gimnazija Ko?evje

O Ormo

O Most na So?i - 1

O Most na So?i - 2

O Most na So?i - 3

O Ivana Kav?i?a Izlake

Tehniki olski center Nova Gorica

O Toneta Okrogarja

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 17