Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
Web

Kostak.si, 26. 7. 2013 Poletna akcija zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme

Podjetje ZEOS d.o.o. v sodelovanju s podjetjem KOSTAK d.d. organizira akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadki), ki bo potekala od 1. 8. 2013 do 12. 9. 2013.

www2.kostak.si/novice.aspx?ID=348

Web

Radio-sora.si, 17. 7. 2013 E-transformer v Ob?ini Gorenja vas-Poljane

Ob?ina Gorenja vas -Poljane je v skrbi za ?isteje okolje pristopila k projektu E-odpadke lo?uj in okolje varuj, kaj je botrovalo njihovi odlo?itvi pojasnjuje Kristina Knific, vija svetovalka za podro?je ravnanja z odpadki in varovanje okolja.

www.radio-sora.si/novice/13387

Posnetek 1:www.radio-sora.si/.../NOVICA-EKO%20BUS%201_91.mp3

Posnetek 2:www.radio-sora.si/.../NOVICA-EKO%20BUS%202_36.mp3

TV, trajanje 1 min

TV Koper, 6. 7. 2013 Primorska Kronika E-transformer v Piranu

SIMONA HORVAT (voditeljica): K okoljskemu osve?anju Piran?anov pa je prispeval tudi obisk posebnega vozila E-transformer.

Print, stran 23

Ve?er, 5. 7. 2013 V enem dnevu est ton odpadkov!

Podjetje ?isto mesto Ptuj je med akcijo pred kidri?evsko osnovno olo postavilo multimedijsko vozilo, ki si ga je prilo ogledat ve? doma?inov.

Web

Radio Capris, 4. 7. 2013 Izolska komunala v akciji zbrala devetkrat ve? odpadne elektri?ne in elektronske opreme kot lani

Javno podjetje Komunala Izola in druba ZEOS sta med 1. in 30. junijem organizirala akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme ter dotrajanih baterij in akumulatorjev.

www.radiocapris.si/novice/n/izolska-komunala-v-akciji-zbrala-devetkrat-vec-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme-kot-lani

Web

Skupnostobcin.si, 29. 7. 2013 E-transformer ozave?a o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

Zeos d.o.o., ki v imenu prozvajalcev in uvoznikov EE opreme izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osve?evalne akcije po slovenskih ob?inah in olah.

www.skupnostobcin.si/.../TN_st._29_19.7.2013_-_26.7.2013.pdf

Web

naslov E-transformer ozavestil dobro tretjino Slovencev o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

ZEOS d.o.o., ki v imenu proizvajalcev in uvoznikov EE opreme kot skupna shema ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (OEEO) ter shemo ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osve?evalne akcije po slovenskih ob?inah in olah.

www.e-utrip.si/snd/3436-e-transformer-ozavestil-dobro-tretjino-slovencev-o-pravilnem-ravnanju-z-e-odpadki-in-odpadnimi-baterijami

Web

Eko-planet.net, 23. 7. 2013 E-transformer o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

Projekt LIFE+ ODLO?UJ sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropska komisija s fundacijo LIFE+. Namen projekta je iriti informacijo o pomembnosti lo?evanja E-odpadkov in odpadnih baterij, monostih njihovega oddajanja v zbiralnice in spodbuditi kon?ne potronike, da spremenijo vedenje in dejansko za?nejo tovrstne odpadke lo?evati v kolikor jih e ne.

www.eko-planet.net/e-transformer-o-pravilnem-ravnanju-z-e-odpadki-odpadnimi-baterijami

Web

Energijadoma.si, 25. 7. 2013 E-transformer ozave?a o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami

Druba Zeos v okviru akcije Odlo?uj, ki ga preko finan?nega instrumenta LIFE+ sofinancira ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropska komisija, po slovenskih ob?inah in olah izvaja zbiralno osve?evalne akcije glede ravnanja z elektronskimi odpadki in odpadnimi baterijami.

www.energijadoma.si/novice/arhiv-novic/etransformer-ozavesca-o-pravilnem-ravnanju-z-eodpadki-in-odp

Web

Mojkraj.info, 19. 7. 2013 E-transformer ozavestil dobro tretjino Slovencev o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

Ljubljana, 18. julij ZEOS d.o.o., ki v imenu proizvajalcev in uvoznikov EE opreme kot skupna shema ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (OEEO) ter shemo ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osve?evalne akcije po slovenskih ob?inah in olah.

mojkraj.info/index.php/lokaln-o/3238-etransformerinslovenci

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 17