Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
Web

Obala.net, 15. 6. 2013 Obala.net, 15. 6. 2013

Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. vabi na dan odprtih vrat zbirnega centra na odlagali?u nenevarnih odpadkov Izola, ki bo v ponedeljek, 17. junija 2013. Organizirana bosta dva vodena ogleda in sicer ob 9.00 in 12.30.

www.obala.net/obala/vabilo-na-dan-odprtih-vrat-zbirnega-centra-na-odlagaliscu-nenevarnih-odpadkov-izola-59207/clanek

Web

R Kanal, 10. 6. 2013 Zaklju?ek akcije aparat ni za kosovni odpad

Komunala Ribnica je letos e tretje leto organizirala zbiranje odpadne elektri?ne in elektronske opreme. Kot vsako leto je ob zaklju?ku akcije potekalo nagradno rebanje.

Posnetek prispevka:www.youtube.com/watch?v=GD6AIhvIxso

Web

Radio Krka, 7. 6. 2013 FOTO: Zbiranje odpadne elektri?ne in elektronske opreme

Na sedeu podjetja Komunala so predstavniki ob?in Loki Potok, Sodraica in Ribnica ter direktor tega podjetja Bojan Trdan z s predstavitvijo projekta in rebanjem nagrad sklenili tretjo akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme.

www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=180510

Print, stran 9

Dolenjski list, 6. 6. 2013 Ribniki zobotrebci

KAMENA DOBA - "Pred tirimi leti so mediji zapisali, da je Komunala Ribnica e v kameni dobi" je povedal ribniki upan Joe Levstek ob zaklju?ku akcije zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme na irem ribnikem obmo?ju.

Print, stran 9

Dolenjski list, 6. 6. 2013 Manj udeleencev, a ve? prinesli

V ob?inah Ribnica, Sodraica in Loki Potok je letos e tretje leto zapored potekala akcija zbiranja elektri?ne in elektronske opreme.

RA

Radio 1, 3. 6. 2013 Komunala Ribnica je oddala nov hladilnik

Komunala Ribnica je oddala nov hladilnik. Ob zaklju?ku letonje akcije zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme, so na sedeu Komunale Ribnica v petek izrebali lastnika novega hladilnika.

Web

Pomurje.si, 21.6.2013 olarji v Beltincih prepevali s Tanjo agar

Pri Osnovni oli Beltinci je bil dopoldne koncert pevke Tanje agar. Koncert so si tamkajnji olarji prisluili s prizadevnim zbiranjem e-odpadkov. Kot so povedali olarji so pevko izbrali na podlagi ankete v kateri so u?enci in u?enke izbirali med ve? izvajalci na slovenski glasbeni sceni.

www.pomurje.si/aktualno/pomurje/solarji-v-beltincih-prepevali-s-tanjo-zagar/

Print, stran 1

tajerski tednik, 18.6.20 Kam z odpadno elektri?no in elektronsko opremo

Pred tako imenovanim E-transformerjem, ki so ga postavili pri OS Borisa Kidri?a v Kidri?evem, so v petek, 14. junija, pripravili ekoloko ozave?evalno-zbiralno akcijo "Odlo?uj! Odpadno in elektronsko opremo".

Print, stran 23

Ve?er, 18. 6. 2013 Zbiralna akcija Odlo?uj!

V sodelovanju s podjetjem ?isto mesto se je tudi ob?ina Kidri?evo pridruila akciji Zeosa "Odlo?uj! Odpadno elektri?no in elektronsko opremo lo?uj!"

Web

C Kranj, 12. 6. 2013 E-transformer multimedijsko vozilo, ki opozarja na pomembnost lo?evanja odpadkov

V torek,18.6.2013, bo na olskem centru Kranj v okviru ozave?evalne akcije Odlo?uj! gostovalo vozilo E- transformer.

www.sckr.si/tsc/obvestila/1027-e-transformer-multimedijsko-vozilo-ki-opozarja-na-pomembnost-loevanja-e-odpadkov.html

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 17