Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
Web

R Kanal, 14. 5. 2013 Akcija Komunale Ribnica

Komunala Ribnica d.o.o. in ZEOS d.o.o. vabita vse ob?ane Ribnice, Sodraice in Lokega potoka, da se udeleijo nagradne akcije "Odpadke lo?uj in okolje varuj"!

http://www.youtube.com/watch?v=Zqqw5gXOEiE

Razglasitev rezultatov nagradnega nate?aja v akciji E-transformer na obisku! Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri sodelovanju v akciji E-transformer na obisku, ki je potekala v okviru projekta Life+ Slovenska OEEO kampanja. Akcija se je izkazala za zelo uspeno, saj je sodelovalo preko 200 slovenskih ol in vrtcev. Tako se je v desetih mesecih s pomo?jo E-transformerja in pripravljene izobraevalne vsebine o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijam, seznanilo ve? kot 66.000 otrok.

Nagradna igra STARO ZA NOVO!Druba ZEOS, je v sklopu projekta LIFE+ Slovenska OEEO kampanja, pripravila nagradno igro STARO ZA NOVO!, ki poteka na spletni strani www.facebook.com/Odlocuj.

Za nagrade se lahko potegujejo vsi, ki v aplikacijo naloijo avtorsko fotografijo svojega televizorja ali oddajo glas za enega izmed tekmovalcev.

Preveri super nagradni sklad na bit.ly/staro-za-novo.

carobni dan 2E-transformer je v nedeljo 1.9.2013 obiskal ?arobni dan v Vol?jem Potoku, kjer je zbiral E-odpadke in odpadne baterije. Vsem obiskovalcem je predstavil pravilno lo?evanje s tovrstno opremo. Otroci, ki so oddali risbico na temo E-ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ! so pa prijeli prijetno presene?enje.

Print, stran 11

Gorenjski glas, 17. 5. 2013 Zbirajo tudi elektronske odpadke

V Gimnaziji Franceta Preerna Kranj e vrsto let lo?eno zbirajo razli?ne vrste odpadkov, k ?emur so po novem dodali e elektronske odpadke.

Gorenjskiglas_13_39.pdf

Web

Dogaja.se, 15. 5. 2013 E-transformer na ogled tudi v Kranju

Pestremu tedenskemu dogajanju v Kranju, ko se odvija Teden mladih, se pridruuje tudi kampanja "Odlo?uj!", ki vklju?uje razli?ne akcije zbiranja elektronskih odpadkov po vsej Sloveniji.

www.dogaja.se/spored-dogodkov/56583/e-transformer-na-ogled-tudi-v-kranju/

Web

Dogaja.se, 15. 5. 2013 E-transformer na obisku v Ribnici

E-transformer je multimedijsko solarno vozilo, namenjeno ozave?anju otrok (in starev) o pravilnem ravnanju z elektronskimi in elektro odpadki.

www.dogaja.se/spored-dogodkov/56582/e-transformer-na-obisku-v-ribnici/

Web

O Tiina, 15. 5. 2013 E-transformer vozilo, kot ga e niste videli

Po Sloveniji se zadnje ?ase vozi prav posebno vozilo. E-transformer je multimedijski tovornjak, ki ima na strehi son?no elektrarno ter na izviren in zanimiv na?in predstavlja lo?evanje in ponovno uporabo e-odpadkov.

www.os-tisina.si/stran/index.php/aktualna-obvestila2/196-e-transformer-vozilo-kot-ga-se-niste-videli

Web

O Toneta Pav?ka Mirna Pe?, 15. 5. 2013 Akcija "E- transformer na obisku"

Tudi naa ola se je pridruila akciji E-TRANSFORMER NA OBISKU. S pomo?jo drube ZEOS bomo na oli izvedli zbiralno akcijo zbiranja E-odpadkov in odpadnih baterij. V ta namen je v avli ole postavljen zbiralnik za zbiranje odpadnih baterij, odpadnih var?nih sijalk in E-odpadkov ter zloljiva kovinska paleta za E-odpadke.

www.ostpavcka.si/index.php/10-obvestila/178-akcija-e-transformer-na-obisku

Web

Napovednik.com, 21. 5. 2013 E - transformer na obisku na O Tiina

V okviru akcije "Odlo?uj - besedna skovanka iz "odlo?i se" in "lo?evanje", se bo na O Tiina ustavilo multimedijsko solarno vozilo, ki ponuja vpogled v svet ivljenja elektronskih odpadkov."

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 17