Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
Print, stran 5

Na ?as, 28. 3. 2013 Z e-odpadki ni ale!

Z nagradnim rebanjem zaklju?ili akcijo E-odpadke lo?uj in okolje varuj, v okviru katere so prikazali tudi vozilo E-transformer.

Print, stran 22

Finance, 28. 3. 2013 E-odpadki

13. avgusta lani je za?ela veljati revizija direktive o ravnanju z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (OEEO), ki mora biti v nacionalno zakonodajo prenesena najkasneje do 14. februarja 2014.

Print, stran 22

Ve?er, 28. 3. 2013 E-odpadke lo?uj in okolje varuj

V akcijo se je vklju?ilo 24 pomurskih ol, posamezniki pa lahko odpadno elektri?no in elektronsko opremo oddajo v zbirnih centrih.

Poro?ila

Murski val, 26. 3. 2013 Tudi v Prekmurju poteka akcija E-odpadke lo?uj in okolje varuj

Tudi v Prekmurju poteka akcija E-odpadke lo?uj in okolje varuj, ki sta jo pripravili drubi Zeos in Saubermacher Komunala v sodelovanju z rdiem Murski val.

Danes ob 13h, trajanje 2min

Radio Slovenija 1, 23. 3. 2013 V Pomurju zbirajo odslueno elektro in elektronsko opremo

V Pomurju so se v okviru spomladanskih ?istilnih akcij odlo?ili zbrati odslueno elektri?no in elektronsko opremo. V mesecu dni nameravajo zbrati 140 ton odpadnih velikih in malih gospodinjskih ter drobnih aparatov, baterij in arnic.

Novice, trajanje 1min

Radio 1, 22 .3. 2013 Akcija e-odpadki

Ob zaklju?ku akcije e-odpadki "Lo?uj in okolje varuj" v okviru katere so ob?ani lahko oddali e-odpadke, je danes 22. marca ob 12. uri v centru ponovne uporabe Velenje potekalo nagradno rebanje.

Print

Kamniki Ob?an, 22. 3. 2013 V enomese?ni akciji zbrali tretjino celotne koli?ine odpadne elektri?ne in elektronske opreme

V mesecu februarju je na obmo?ju ob?ine Kamnik in Komenda potekala akcija zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (OEEO) ter odpadnih baterij.

Print, stran 7

naslov Akcija E-odpadke lo?uj in okolje varuj! Sodeluje dvajset prekmurskih

Od petka poteka na dvajsetih prekmurskih osnovnih olah ozave?evalna nagradna akcija zbiranja elektri?ne in elektronske opreme, ki so jo poimenovali E-odpadke lo?uj in okolje varuj!

Web

Mestna ob?ina Velenje, 21. 3. 2013 Zaklju?ek akcije E-odpadke lo?uj in okolje varuj

Ob zaklju?ku akcije Eodpadke lo?uj in okolje varuj, v okviru katere so ob?ani lahko oddali e-odpadke, bo jutri, 22. marca 2013, ob 12. uri v Centru ponovne uporabe Velenje (Koroka cesta 37 a nekdanji M-club) potekalo nagradno rebanje.

www.velenje.si/667?newsId=7364

Web

Komunala Saubermacher, 18. 3. 2013 E TRANSFORMER V MURSKI SOBOTI

V okviru velike osve?evalno-nagradne akcije zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme, ki nosi ime E-odpadke lo?uj, okolje varuj in jo izvajata podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. in Zeos d.o.o., smo v Murski Soboti v soboto, 16.3.2013 gostili specialno vozilo, imenovano E transformer.

www.saubermacher-komunala.si/si/novice/97

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 17