Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
Radio

Radio Murski val, 15. 3. 2013

Pogovor z direktorjema Saubermacher Komunala, Dragom Dervari?em in direktorjem Zeos, Emilom ehi?em.

Posnetek: www.pomurje.si/media/saubermacher.15.03.mp3

Web

Pomurje.si, 15. 3. 2013 Naj se akcija za?ne!

V studiu Murskega vala smo gostili direktorja podjetij Saubermacher Komunala in Zeos Draga Dervari?a in Emila ehi?a, ki sta spregovorila o akciji E-odpadke lo?uj in okolje varuj!

www.pomurje.si/aktualno/pomurje/naj-se-akcija-zacne/

Web

Pomurje.si, 15. 3. 2013 E-odpadke lo?uj in okolje varuj!

Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota v sodelovanju z drubo Zeos in medijskim pokroviteljem Murskim valom od petka, 15. marca, do petka, 11. aprila, izvaja ozave?evalno nagradno akcijo zbiranja elektri?ne in elektronske opreme ter odpadnih baterij, ki so jo poimenovali E-odpadke lo?uj in okolje varuj, ki jo bomo spremljali tudi na Murskem valu in portalu Pomurje.si.

www.pomurje.si/aktualno/pomurje/e-odpadke-locuj-in-okolje-varuj/

Print, stran 5

Vesnik, 14. 3. 2013 E-odpadke lo?uj in okolje varuj!

Ozave?anje mladih

Akcija zbiranja elektri?ne in elektronske opreme.

Web

Pomurec.com, 14. 3. 2013 Pri?enja se velika akcija zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme ter odpadnih baterij

Koli?ina odpadne elektri?ne in elektronske opreme nara?a vsako leto. Pri tem ni zaskrbljuo?a samo koli?ina, ampak tudi za nevarne snovi, ki jih odpadna oprema vsebuje.

www.pomurec.com/vsebina/akcija

Web

Kamnik, 13. 3. 2013

upan Marjan arec izrebal Kamni?anko Saro Golob, dobitnico glavne nagrade ob zaklju?ku februarske akcije zbiranja e-odpadkov na obmo?ju ob?in Kamnik in Komenda.

www.kamnik.si/novice/Zupan-Marjan-Sarec-izzrebal-Kamnicanko-Saro-Golob-dobitnico-glavne-nagrade-ob-zakljucku-februarske-akcije-zbiranja-e-odpadkov-na-obmocju-ob-13-03-2013

Glasilo, stran 21

Ob?an Ob?ine Puconci, 28. 3. 2013 E-transformer na obisku

V okviru delovanja EKO ole nas je, 10. 1. 2013, obiskal E-transformer. Tudi u?enci 1. in 2. razreda so si ga ogledali in o svojih vtisih pripovedovali pri eko kroku.

Web

Ob?ina Hrpelje Kozina, 27. 3. 2013 Obisk ekolokega vozila v O DBB Hrpelje

E-transformer - vozilo, kot ga e niste videli

Po Sloveniji se zadnje ?ase vozi prav posebno vozilo. E-transformer je multimedijsko vozilo, ki ima na strehi son?no elektrarno in na izviren in zanimiv na?in predstavlja lo?evanje in ponovno uporabo e-odpadkov.

Web

Napovednik.com, 20. 3. 2013 E-transformer na O Stro?ja vas pri Ljutomeru

O Stro?ja vas pri Ljutomeru

Kampanija "Odlo?uj!" (besedna skovanka iz "odlo?i" in "lo?evanje") vklju?uje razli?ne akcije zbiranja in lo?evanja odpadkov. Osrednje komunikacijsko orodje kampanje je E-transformer, ki je solarno multimedijsko vozilo.

www.zurnal24.si/e-transformer-na-os-strocja-vas-pri-ljutomeru-dogodek-65350

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 17