Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...

POMAGAJTE NAM OHRANITI NAE OKOLJE

PRINESITE E-ODPADKE TER ODPADNE BATERIJE NA ?AROBNI DAN V ARBORETUM

EKO DAN NA ?AROBNI DAN Vedno bolj se zavedamo, da je nae okolje potrebno negovati in ohranjati, da ga bodo lahko uivali tudi nai otroci.

V ta namen bomo na ?AROBNEM DNEVU V VOL?JEM POTOKU v nedeljo 1.9.2013 zbirali odpadne baterije in manje elektri?ne aparate (telefoni, MP3, igra?e na baterije in/ali elektriko, el. orodje, brivnike, suilnike las....

Commissioner Potocnik would partake in a joint mission with Commissioner Tajani to China in July. The mission will be centred on the theme "Green Growth". We have been advised by ENTR that a dedicated website (with on-line registration) has been launched TODAY and we would appreciate if you could bring this site to the attention of companies/associations in your respective sectors.
Companies operating in the air quality, water treatment, waste management, resource and energy management and environmentally friendly technology sectors are particularly encouraged to join the mission.
Please therefore pass on this information asap in view of the limited number of places.
All details are provided on the website, please see http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/china/index_en.htm

Spletni portal

urnal24.si, 14. 3. 2013 E-transformer na VVZ Radovljica

Kampanija "Odlo?uj!" (besedna skovanka iz "odlo?i" in "lo?evanje") vklju?uje razli?ne akcije zbiranja in lo?evanja odpadkov. Osrednje komunikacijsko orodje kampanje je E-transformer, ki je solarno multimedijsko vozilo.
http://www.zurnal24.si/e-transformer-na-vvz-radovljica-dogodek-64699

Spletni portal

Sostanj.si, 14. 3. 2013 E-transformer pred Osnovno olo Karla Destovnika-Kajuha v otanju

Po Sloveniji se zadnje ?ase vozi prav posebno vozilo. E-transformer je multimedijsko vozilo, ki ima na strehi son?no elektrarno in na izviren in zanimiv na?in predstavlja lo?evanje in ponovno uporabo e-odpadkov.
http://www.sostanj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1471&Itemid=59

priloga Dela in Slovenskih novic, stran 75, 76

Moj dom, 13. 3. 2013 Od telefona do zlatega prstana

V ?asu, ko smo ljudje obremenjeni z vsakodnevnim tempom ivljenja in mnogimi informacijami, je teko pri?akovati od posameznika popolno zavzetost na podro?ju varovanja okolja.

Spletni portal

Miren-kostanjevica.si, 13.3.2013 E-transformer vozilo kot ga e niste videli

Po Sloveniji se zadnje ?ase vozi prav posebno vozilo. E-transformer je multimedijsko vozilo, ki ima na strehi son?no elektrarno in na izviren in zanimiv na?in predstavlja lo?evanje in ponovno uporabo e-odpadkov.

Revija

naslov E-TRANSFORMER

Multimedijski tovornjak, ki ima na strehi son?no elektrarno, izvirno in zanimivo predstavlja lo?evanje in ponovno uporabo e-odpadkov, kot so elektri?ni aparati, mobilni telefoni, baterije ...

Tednik

Na ?as, 18. 4. 2013 Eko dan O Gorica

O Gorica in PO Vinska Gora sta v sodelovanju s podjetjem Karbon, ?iste tehnologije, v osoboto organizirali Eko dan.

24 ur ob enih, 13.00

POP TV, 4. 4. 2013 E-transformer v Pomurju

MIHA DROZG: Zdaj pa bomo li na tovornjak, na katerem je bilo v letonjem olskem letu e ve? kot 25.000 u?encev naih ol.

Novice, 7.30

Radio 1, 19. 4. 2013 Konec tedna na Osnovni oli Mladika bo obarvan ekoloko

Konec tedna na Osnovni oli Mladika bo obarvan ekoloko. Izvajali bodo namre? eko-tabor. Danes bo pred olo stal e-transformer za zbiranje e-odpadkov...

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 17