Error
 • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character
 • E - odpadke lo?uj in okolje varuj!

  Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osve?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osve?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osve?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih slub ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

  anketa_2

  Read more...
 • Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne ole

  Zaklju?ek nagradne igre EKO-terminali in razglasitev zmagovalne oleNekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali!

  Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozave?evalnega projekta "Odlo?uj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

  Read more...
Revija

Reporter, 22. 4. 2013 Lo?evanje odpadkov

Po Sloveniji se zadnje ?ase vozi prav posebno vozilo, ki se bo v petek, 26. aprila, ustavilo na osrednjem trgu v Novem Mestu.

Spletni ?asopis

Sobotainfo.com, 18. 4. 2013 Zbrali 235 ton elektronskih odpadkov

Ob zaklju?ku pomurske akcije "E-odpadke lo?uj in okolje varuj!", v kateri je sodelovalo 24 pomurskih ol, je bilo zbranih kar 235 ton elektronskih odpadkov.

Spletni ?asopis

Sobotainfo.com, 12. 4. 2013 Akcija zbiranja E-odpadkov uspeno zakju?ena

Danes so na murskem valu razglasili zmagovalca velike osve?evalno-zbiralno-nagradne akcije E-odpadke lo?uj in okolje varuj. Dale? najbolja je bila O Beltinci z zbranimi 235 tonami.

Osrednja pomurska televizija

TV IDEA, 3. 4. 2013 Zbiranje podatkov

ANITA GABER (voditeljica): Podjetje Zeos je v sodelovanju s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota vklju?eno v veliko osve?evalno zbiralno nagradno akcijo E-odpadke lo?uj in okolje varuj.

Osrednja pomurska televizija

TV IDEA, 12. 4. 2013 Zbiranje podatkov

VODITELJICA: Danes so na Murskem valu v neposrednem prenosu razglasili zmagovalca velike osve?evalno-zbiralno-nagradne akcije E-odpadke lo?uj in okolje varuj.

Osrednja pomurska televizija

TV IDEA, 16. 4. 2013 Zaklju?ek akcije zbiranja odpadkov

VODITELJICA: Podjetje Saubermacher Komunala je na pobudo podjetja ZEOS sodelovalo v akciji E-odpadke lo?uj on okolje varuj.

Mostovi - Hidak, 15.30

TV Slovenija 1, 3. 4. 2013 Lo?evanje odpadkov v Prekmurju

NOVINARKA: Kaj naj po?nemo z nakopi?eno odpadno elektronsko in elektri?no opremo? V ob?inah Dobrovnik, Moravske Toplice, pa tudi v ostalih ob?inah v Prekmurju, se boste od 11. 4. lahko reili tovrstnih teav.

Spletni portal

Vecer.com, 11. 4. 2013 Odpadki so lahko uporabni

Kar nekdo zavre, bi komu drugemu prilo e prav; kar ni ve? uporabno, pa je v ve?ini primerov mogo?e predelati, uporabiti kot energent, gnojilo...

Dnevnik

Ve?er, 16. 4. 2013 Najve? odpadkov zbrala O Beltinci

Velika ozave?evalna zbiralna akcija E-odpadke lo?uj in okolje varuj, ki sta jo v minulih dneh v Pomurju izvajali drubi Saubermacher - Komunala Murska Sobota in Zeos, se je kon?ala s prireditvijo, ki so jo pripravili na O Beltinci.

Tednik

Vestnik Murska Sobota, 11. 4. 2013 E-odpadke lo?uj in okolje varuj

Od 15. marca po Pomurju poteka ozave?evalna nagradna akcija zbiranja elektri?ne in elektronske opreme ter odpadnih baterij E-odpadke lo?uj in okolje varuj, ki jo bodo kon?ali danes.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 17