Error
  • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character

Razglasitev rezultatov nagradnega nate?aja v akciji E-transformer na obisku!

Razglasitev rezultatov nagradnega nate?aja v akciji E-transformer na obisku! Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im šolam pri sodelovanju v akciji E-transformer na obisku, ki je potekala v okviru projekta Life+ Slovenska OEEO kampanja. Akcija se je izkazala za zelo uspešno, saj je sodelovalo preko 200 slovenskih šol in vrtcev. Tako se je v desetih mesecih s pomo?jo E-transformerja in pripravljene izobraževalne vsebine o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijam, seznanilo ve? kot 66.000 otrok.

 V okviru akcije E-transformer na obisku so u?enci zbirali odpadno elektri?no in elektronsko opremo, ob ogledu E-transformerja seznanili o pravilnem ravnanju s tovrstno opremo ter sodelovali v nagradnem nate?aju. Vse prispele izdelke je komisija pregledala in dolo?ila zmagovalne šole:

- Nagrajena šola v sklopu Logotip in slogan kampanje "Odlo?uj!" je Osnovna šola Ob Rinži Ko?evje, ki prejme nagrado »fotoaparat«;
- nagrajena šola sklopu Odlo?uj! Video in foto nate?aj je Osnovna šola Škofljica, ki prejme nagrado »fotoaparat«;
- nagrajena šola v nate?aju Odlo?uj! Raziskovalna naloga »OEEO report!« je Biotehniška šola Maribor, ki prejme nagrado »izlet v Gardaland za cel razred«.

Komisija je imela zelo težko delo, saj smo prijeli zelo veliko kvalitetnih izdelkov s strani šol. Ker je bila odlo?itev o nagrajencih težka smo se odlo?ili da podelimo še nekaj tolažilnih nagrad in sicer komplet maj?k projekta Odlo?uj. Nagrajenci, ki prejmejo le te, so:

- OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi
- OŠ Marije Vere, Kamnik
- Vrtec Ljutomer
- Vrtec pri OŠ Dušana Muniha, Most na So?i
- CUDV Draga, Ig
- OŠ Luisa Adami?a, POŠ ŠMARJE SAP
- OŠ Ferda Vesela Šentvid Pri Sti?ni

Vsem udeležencem projekta se še enkrat zahvaljujemo, da ste se skupaj z nami odlo?ili in lo?ili, nagrajenim šolam pa še enkrat iskreno ?estitamo! ODLO?UJ!

zakljucek_1zakljucek_10zakljucek_11zakljucek_12zakljucek_13zakljucek_14zakljucek_15zakljucek_16zakljucek_17zakljucek_2zakljucek_3zakljucek_4zakljucek_5zakljucek_6zakljucek_7zakljucek_8zakljucek_9