Error
  • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character

Romunski otroci se u?ijo o zbiranju OEEO s projektom ECOTIC

Thumbnail imageECOTIC je prva kolektivna shema Romunije na podro?ju OEEO, ustanovljena leta 2006 z namenom zbiranja OEEO v državi. Projekt ECOTIC pa se je za?el novembra 2014 in je eden izmed najobsežnejših ozaveš?evalnih projektov v Romuniji, njegov namen pa je informiranje in izobraževanje o pravilnem ravnanju z OEEO, financiran pa je s strani LIFE+. Pomembna aktivnost v sklopu projekta je tudi ECOTIC karavana, potujo?a razstava o OEEO, ki je nastala po zgledu našega E-transformerja.

Gostujo?a je bila na ve? kot 200 šolah (pou?ila ve? kot 85.000 otrok) ter na 30 javnih lokacijah po državi (ve?ja mesta). Pri aktivnostih na terenu jim je delala družbo zelena in puhasta maskota imenovana Ecoterrian, ki živi od dobrih del. ECOTIC karavana je do danes dosegla ve? kot 150.000 Romunov. ?estitamo!