Error
  • XML Parsing Error at 1:2309. Error 9: Invalid character

CEH, januar 2013

Glasilo Obmo?ne obrtno - podjetniške zbornice Domžale

CEH, januar 2013

6.500 ton zbranih e-odpadkov na leto

Podjetje Zeos je bilo ustanovljeno kot posledica evropske direktive o ravnanju z odpadno e-opremo ali s kratico OEEO. Evropska unija predpisuje podaljšano odgovornost proizvajalcev, kar pomeni, da kon?ni potrošnik ni ve? tisti, ki je odgovoren za financiranje procesov zbiranja in ravnanja z odpadki...