Error
  • XML Parsing Error at 1:2259. Error 9: Invalid character

TV Slovenija 1, 15. 2. 2013

Poro?ila, 15.00

TV SLOVENIJA 1, 15. 2. 2013 Zbiranje elektri?nih in elektronskih odpadkov

MARJETA KLEMENC: Strokovnjaki v zadnjem ?asu ugotavljajo, da v koli?ine razli?nih elektri?nih in elektronskih naprav od televizorjev, telefonov do odsluženih ra?unalnikov naraš?ajo hitreje, kot drugi odpadki.