Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

»E - odpadke lo?uj in okolje varuj!«

Navedena akcija poteka v sklopu LIFE+ projekta Slovenska osveš?evalna kampanija ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (LIFE10 INF/SI/000139), akcije C2 Dan odprtih vrat. V navedeni akciji bomo izvedli osveš?evalno zbiralne akcije po slovenskih ob?inah z namenom osveš?anja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (E-odpadkov) in odpadnih baterij. V ob?inah, bomo skupaj z njihovimi izvajalci javnih lokalnih služb ravnanja z odpadki, izvedli mese?no akcijo zbiranja E-odpadkov, ob?anom razdelili letake, na ogled postavili E-transformerja. V sklopu vsake akcije pa bomo za sodelovanje nagradili enega ob?ana z novim hladilnikom.

anketa_2

Pravila nagradne igre »E - odpadke lo?uj in okolje varuj!«:

pdfPravilnik_za_nagradno_igro_E-odpadke_locuj_in_okolje_varuj.pdf

Potek Akcije:

Akcija pokriva ob?ine Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Dobrova Polhov Gradec, Horjul, Medvode, Škofljica, Velike Laš?e, Ig, Vodice.

pdfObvestilo.pdf

pdfPlakat.pdf

pdfPoro?ilo.pdf

Akcija pokriva ob?ine Rogaševci, Cankova, Grad, Kuzma, Puconci, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Moravske Toplice, Murska Sobota, Beltinci, Turniš?e, Odranci, ?renšovci, Velika Polana, Kobilje, Dobrovnik, Apa?e, Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Ho?e Slivnica, Lenart, Radenci, Sveta Ana, Sv. Jurij ob Š?avnici, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Šentilj)

pdfKupon.pdf

pdfPlakat.pdf

pdfPoro?ilo.pdf

Akcija zajema ob?ine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Pe?, Dolenjske Toplice, Žuženberk, Straža, Šmarješke Toplice.

pdfKupon.pdf

pdfPlakat.pdf

pdfPoro?ilo.pdf

Akcija pokriva ob?ino Nova Gorica, Brda, Kanal ob So?i, Miren Kostanjevica, Ren?e-Vogrsko, Šempeter Vrtojba.

pdfKupon.pdf

pdfPlakat.pdf

pdfPoro?ilo.pdf

Akcija pokriva ob?ine Maribor, Ra?e-Fram, Pesnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ho?e Slivnica, Starše, Kungota, Miklavž na Dravskem Polju.

pdfKupon.pdf

pdfPlakat.pdf

pdfPoro?ilo.pdf

Akcija pokriva ob?ine Kranj, Naklo, Preddvor, Cerklje, Šen?ur, ...

pdfKupon.pdf

pdfPlakat.pdf

pdfPoro?ilo.pdf