Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

carobni dan 2E-transformer je v nedeljo 1.9.2013 obiskal ?arobni dan v Vol?jem Potoku, kjer je zbiral E-odpadke in odpadne baterije. Vsem obiskovalcem je predstavil pravilno lo?evanje s tovrstno opremo. Otroci, ki so oddali risbico na temo E-ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ! so pa prijeli prijetno presene?enje.

POMAGAJTE NAM OHRANITI NAE OKOLJE

PRINESITE E-ODPADKE TER ODPADNE BATERIJE NA ?AROBNI DAN V ARBORETUM

EKO DAN NA ?AROBNI DAN Vedno bolj se zavedamo, da je nae okolje potrebno negovati in ohranjati, da ga bodo lahko uivali tudi nai otroci.

V ta namen bomo na ?AROBNEM DNEVU V VOL?JEM POTOKU v nedeljo 1.9.2013 zbirali odpadne baterije in manje elektri?ne aparate (telefoni, MP3, igra?e na baterije in/ali elektriko, el. orodje, brivnike, suilnike las....

V mesecu juniju, 7. in 8.2013, bo v Krkem v organizaciji drube Kostak d.o.o., potekalo XXIX. sre?anje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije - Komunaliada 2013. Na tem sre?anju sodeluje tudi podjetje ZEOS d.o.o. s predstavitvijo E- Transformerja in nagradno igro za retro hladilnik. Malce miganja in hladilnik je lahko va. Vabljeni!

pdfPravilnik nagradne igre za Komunaliado 2013

Komisar Poto?nik se bo udeleil skupne misije s komisarjem Tajanijem na Kitajskem v mesecu juliju. Misija se bo osredoto?ila na temo "zelena rast". Evropska komisija je pripravila namensko spletno stran (z on-line prijavo) za spodbudo podjetjem, ki delujejo na podro?ju kakovosti zraka, vode, ravnanje z odpadki, virov in upravljanje z energijo in okolju prijaznih tehnologij, naj se pridruijo misiji.
tevilo mest je omejeno, vse podrobnosti so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/china/index_en.htm

ZAKLJU?EK AKCIJE E-ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ! v POMURJUV petek, 12.4.2013, se je z razglasitvijo zmagovalcev na Radiu Murski val, zaklju?ila zelo uspena akcija E-odpadke lo?uj in okolje varuj! , ki smo jo izvedli skupaj z drubo Saubermacher-Komunala d.o.o. ter ob medijski podpori Radia Murski val. V akciji je sodelovalo 24 ol iz levega brega Mure in skupaj so u?enci, ob pomo?i vsega lokalnega prebivalstva iz kar 18 ob?in, zbrali preko 235 ton odpadnih elektri?nih aparatov in baterij.

Rezultat je ve? kot odli?en, saj zbrana koli?ina predstavlja skoraj dva- kratno koli?ino odpadne elektri?ne in elektronske opreme, zbrane pri izvajalcu javne sluzbe Saubermacher-Komunala d.o.o. v enem letu.

Akcija Dnevi odprtih vrat po slovenskih ob?inahV okviru projekta smo zasnovali tudi akcijo osve?anja po slovenskih ob?inah, ki jo izvajamo skupaj z izvajalci javnih slub po posameznih lokalnih skupnostih. Z navedeno akcijo bomo zaobjeli preko 1 milijona vseh dravljanov Slovenije in jih seznanili o tem, kako pomembno je pravilno ravnanje z OEEO in OPBA preko same akcije ter z ogledom E-transformerja. Obenem jim bomo pribliali tudi oddajo navedenih odpadkov ter jih spodbudili s privla?nimi nagradami. Kje in kako potekajo akcije, si lahko ogledate na povezavi: http://www.life.zeos.si/sl/dogodki/e-odpadke-locuj.html

<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>
Stran 3 od 8