Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

Intervju - Koroki radioKAKO SMO SE ODREZALI?

Z eno besedo izredno! Koroci ste v osve?evalno zbiralni akciji v slabem mesecu dni zbrali 196 ton odpadne EE opreme oz. ve? kot 2,5 kg/prebivalca. S tem je ta akcija postala najuspeneja do sedaj. V akciji, ki sta jo organizirata drubi ZEOS ter Gorenje Surovina skupaj s Korokim radiem je sodelovalo 17 osnovnih ol, od Mislinje do ?rne na Koroke na eni in Radelj ob Dravi na drugi strani.

ZEOS na tudentski areniDruba ZEOS je kot podpornik akcije zagotovilo odpadno ra?unalniko opremo za ponovno uporabo, medtem ko je drutvo Duh ?asa, izvajalo servisiranje in reciklao odsluenih ra?unalnikov. Strokovnjaki so iz izbranih komponent sestavljali ra?unalnike in jih podarili socialno ogroenim dijakom in tudentom. S takim ravnanjem smo obiskovalcem izpostavili pomembnost pravilnega ravnanje z E-odpadki.

Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate!V mesecu oktobru na Korokem poteka VELIKA osve?evalno zbiralna nagradna akcija zbiranja E-odpadkov in odpadnih baterij po olah.
Ve? o navedeni akciji in o rezultatih posameznih ol, si lahko preberete na  spodnji povezavi!

surovina.si/velika_osvescevalno_zbiralna_nagradna_akcija/

Tudi letos smo bili na sre?anju Eko koordinatorjev V program Ekoola je vklju?enih 626 ustanov iz vse Slovenije. V olskem letu 2011/12 je v aktivnostih sodelovalo 138.600 otrok, u?encev in dijakov ter 15.850 mentorjev. V Sloveniji je letos zelene zastave prvi? prejelo 53 ustanov, skupaj pa je program uspeno zaklju?ilo kar 560 ustanov. Dr. Danilo Trk, predsednik drave, je na zaklju?ni slovesnosti ?estital vsem prejemnikom zelenih zastav in izpostavil, da je okoljevarstvena vzgoja otrok temeljnega pomena za na prihodnji razvoj.

PE-transformer pozdravil obiskovalce Pikinega festivala Letonji Pikin festival je bil zaradi vklju?enosti v projekt Evropske Prestolnice Kulture Maribor 2012 vsebinsko e bogateji in bolj mednarodno obarvan. tevilo obiskovalcev festivala je bilo rekordno, med njimi pa je zaslediti vedno ve? mednarodnih gostov. Udeleence festival je ob vhodu na prizori?e pri?akal E-transformer.

Pustili smo svoj vtis na ?arobnem dnevuNa ?arobnem dnevu v Arboretumu Vol?ji potok smo se z ve? kot 20.000 obiskovalci poslovili od poletja in upihnili e 4. sve?ko na torti ?arobnega dne. E-transformer je opozarjal na pomembnost pravilnega ravnanja z OEEO in pustil vtis zlasti pri najmlajih obiskovalcih.

<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>
Stran 5 od 8