Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

E-transformer navduil udeleence strokovne konference: Izzivi inovativnosti in trajnostnega razvojaPrevalje so bile dva dni, 10. in 11. septembra 2012, sti?i?e poslovnih, izobraevalnih, raziskovalnih, trajnostnih in inovativnih interesov trajnostnega razvoja. V ponedeljek in torek je na Prevaljah v okviru Jesenskih sre?anj potekala dvodnevna strokovna konferenca, ki je zdruila investitorje, strokovnjake, praktike, raziskovalce in odlo?evalce s podro?ij, ki prispevajo k inovativni in trajnostni prihodnosti naega okolja.

Koncert skupine The Stroj in Odlo?uj! E-transformer v reciklanem centru Gorenje Surovina v MariboruV okviru Evropske prestolnice kulture smo se z E-transformerjem udeleili koncerta skupine The Stroj, ki se je zgodil 24. avgusta 2012 ob 20. uri v Reciklanem centeru Gorenje Surovina na Teznem v Mariboru. The Stroj je sprva navdui kot tolkalska zasedba, z intrumenti kot so odpadni plasti?ni in kovinski sodi, odslueni strojni deli ter razli?na delovna orodja. 

Vabljeni na ?arobni dan v Arboretum Vol?ji Potok, kjer si boste v E-transformerju lahko ogledali pravilno ravnanje z odpadno elektri?no in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji.

http://www.carobnidan.si/

head_arboretum2012

Pot pod noge!

E-transformer - solarno multimedijsko vozilo podjetja ZEOS - ravnanje z odpadno elektri?no in elektronsko opremo, se v okviru LIFE+ Slovenske osve?evalne kampanje ravnanja z OEEO Odloc?uj, podaja na organizirano poletno turnejo po Sloveniji.

600 zbiralnikov odpadne elektronske in elektri?ne opreme na 200 osnovnih ol

Prenos datotek:

doc Izjava za javnost.doc 924.50 Kb

zip Fotografije visoke lo?ljivosti 32 Mb

V petek, 13. julija, smo na sedeu drube ZEOS v Ljubljani predstavili solarno multimedijsko vozilo E-transformer. Zloljivo tovorno vozilo, opremljeno z najnovejo multimedijsko in svetlobno opremo, se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne name?ene na strehi prikolice. Slednjo je omogo?ilo in vzpostavilo podjetje Gorenje solar, skupaj z vozilom predstavlja mobilno karavano, ki bo v naslednjem olskem letu obiskala 200 slovenskih ol s poslanstvom ozave?anja o pomenu ustreznega ravnanja z OEEO.

Praznujemo 20 let Life+Ker letos praznujemo 20. leto obstoja evropskega ?nan?nega programa LIFE in direktive o habitatih, smo se 18. maja zbrali na sre?anju projektov v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS. Sre?anje je bilo namenjeno izmenjavi izkuenj prijaviteljev projektov so?nanciranih iz programa LIFE, njihovih partnerjev, so?nancerjev, ter izvajalcev in spodbujanju tovrstnega pridobivanja evropskih sredstev za ohranjanje narave in varovanje okolja.

<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>
Stran 6 od 8