Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

Izjava za medijeV sredo, 7. decembra 2011 je ZEOS, druba za ravnanje z elektri?no in elektronsko opremo, na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila celovit projekt ozave?anja ire javnosti in olske mladine o pomembnosti lo?enega zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OPBA). Z zbiralno ozave?evalnimi akcijami in dogodki, ki se bodo na celotnem obmo?ju Slovenije vrstili v obdobju naslednjih dveh let, eli ZEOS kot konkreten odgovor na sprejete okoljske direktive EU, pove?ati koli?ino zbrane OEEO, sijalk in prenosnih baterij in akumulatorjev v Sloveniji.

Predstavitev projekta Life+ EKO olamKoordinatorji programa Ekoole se e tradicionalno, e na za?etku olskega leta, zberejo na nacionalni konferenci na Brdu pri Kranju. Tako jih je tudi dne 5.10.2011 uvodoma nagovoril minister za okolje in prostor dr. Roko arni?, ki je med drugim poudaril, da se je program Ekoola v Sloveniji razvil v zares iroko mreo ustanov. Najve?ji poudarek so na konferenci namenili predstavitvi programa dela in projektov za novo olsko leto.

Udeleili smo se regionalnega Life+ 2010 "Kick-off" sre?anja.

V Bukareti je bil organiziran enodnevni za?etni seminar na temo projektnega vodenja in poro?anja o izvajanju odobrenih projektov v okviru "zelenega" instrumenta za financiranje okoljevarstvenih projektov - Life+. Organizator le tega je bila Evropska komisija in zunanji partner - podjetje Astrale, ki skrbi za eksterni monitoring in spremljanje izvajanja odobrenih projektov za sofinanciranje.

<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>
Stran 8 od 8