Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

carobni dan 2 Dne 24. maja smo obeleevali Dan parkov. Pridruili smo se dogodku v Mariboru, ki ga je organizirala Snaga Maribor d.o.o. v Mestnem parku ob zaklju?ku nate?aja, pri katerem so sodelovali okoliki vrtci.

Na dogodku so bile na razstavi vse njihove stvaritve - eko drevesa, ki so jih iz odpadnih materialov oblikovali otroci.

Thumbnail imageNova spletna stran projekta LIFE http://lifeslovenija.si/ nam je zelo ve?. Namenjena je ozave?anju o LIFE programu, promociji LIFE projektov v Sloveniji ter s tem spodbujanju organizacij in podjetij k prijavi LIFE projektov in posledi?no izboljanju u?inkovitosti Slovenije pri izvajanju LIFE programa.

Thumbnail imageECOTIC je prva kolektivna shema Romunije na podro?ju OEEO, ustanovljena leta 2006 z namenom zbiranja OEEO v dravi. Projekt ECOTIC pa se je za?el novembra 2014 in je eden izmed najobsenejih ozave?evalnih projektov v Romuniji, njegov namen pa je informiranje in izobraevanje o pravilnem ravnanju z OEEO, financiran pa je s strani LIFE+. Pomembna aktivnost v sklopu projekta je tudi ECOTIC karavana, potujo?a razstava o OEEO, ki je nastala po zgledu naega E-transformerja.

E ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ!

moto1

Komunala Nova Gorica d.d., Komunalno stanovanjska druba Ajdov?ina d.o.o. in druba ZEOS d.o.o.
organizirajo veliko akcijo zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme ter odpadnih baterij. 

AKCIJA JE POTEKALA OD 26.1.2015 DO 19.2.2015 V VSEH ZBIRNIH CENTRIH RAVNANJA Z ODPADKI

REZULTATI IN SEZNAM SODELUJO?IH OL...

Ve? o akciji...

Razglasitev rezultatov nagradnega nate?aja v akciji E-transformer na obisku! Zahvaljujemo se vsem sodelujo?im olam pri sodelovanju v akciji E-transformer na obisku, ki je potekala v okviru projekta Life+ Slovenska OEEO kampanja. Akcija se je izkazala za zelo uspeno, saj je sodelovalo preko 200 slovenskih ol in vrtcev. Tako se je v desetih mesecih s pomo?jo E-transformerja in pripravljene izobraevalne vsebine o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijam, seznanilo ve? kot 66.000 otrok.

Nagradna igra STARO ZA NOVO!Druba ZEOS, je v sklopu projekta LIFE+ Slovenska OEEO kampanja, pripravila nagradno igro STARO ZA NOVO!, ki poteka na spletni strani www.facebook.com/Odlocuj.

Za nagrade se lahko potegujejo vsi, ki v aplikacijo naloijo avtorsko fotografijo svojega televizorja ali oddajo glas za enega izmed tekmovalcev.

Preveri super nagradni sklad na bit.ly/staro-za-novo.

<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>
Stran 2 od 8