Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

Misija "green growth" s komisarjem Poto?nikom na Kitajskem

Komisar Poto?nik se bo udeleil skupne misije s komisarjem Tajanijem na Kitajskem v mesecu juliju. Misija se bo osredoto?ila na temo "zelena rast". Evropska komisija je pripravila namensko spletno stran (z on-line prijavo) za spodbudo podjetjem, ki delujejo na podro?ju kakovosti zraka, vode, ravnanje z odpadki, virov in upravljanje z energijo in okolju prijaznih tehnologij, naj se pridruijo misiji.
tevilo mest je omejeno, vse podrobnosti so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/china/index_en.htm