Napaka
 • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character

O projektu

recycleV podjetju ZEOS, ravnanje z odpadno elektri?no in elektronsko opremo, d.o.o. smo pripravili projekt Slovenia WEEE Campaign Slovenska ozave?evalna kampanja OEEO, ki je namenjen dolgoroc?nemu dvigovanju ozave?enosti ciljnih javnosti glede ustreznega ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (OEEO).

Aktivnosti za dosego zastavljenega cilja bodo v obdobju dveh let, med oktobrom 2011 in oktobrom 2013, osredotoc?ene na motivacijo javnosti ter irjenje znanja in informacij glede ustreznega ravnanja z OEEO. Prizadevamo si, da na zabaven in interaktiven na?in, ciljnim javnostim predstavimo pomen pravilnega ravnanja z OEEO ter kodljivost, ki jih ta vrsta odpadkov predstavlja za okolje.

Ciljne javnosti, ki jih projekt nagovarja:

 • U?enci osnovnih in srednjih ol
 • U?itelji in vodstvo osnovnih ter srednjih ol
 • Gospodinjstva na obmo?ju RS

Klju?ni deleniki in partnerji projekta:

 • Ministrstvo za okolje in prostor RS
 • Nacionalni in lokalni/regionalni uradi, ob?ine
 • Dravne okoljske agencije in uradi
 • Okoljske in nevladne organizacije
 • Javne slube za zbiranje komunalnih odpadkov v Sloveniji
 • Osnovne in srednje ole ter izobraevalni programi
 • Proizvajalci in pridobiteljev elektri?ne in elektronske opreme

Sofinancerji

 • Evropska komisija (50%)
 • Ministrstvo za okolje in prostor RS (20%)