Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1350. Error 9: Invalid character
roboti_srednje_2Proizvajalec -->

Trgovec -->

Potronik -->

Komunala -->

Prevoznik -->

Predelovalec

Spotovani,

Za?enja se zadnji teden nae skupne akcije in veseli nas, da je zbiranje v teh dneh res na viku. Zavedamo se, da prihaja do manjih zamud in nekaterih problemov pri prevzemih E-odpadkov na olah, za kar se vam opravi?ujemo. Vai u?enci so zelo pridni pri zbiranju in vsega ne moremo takoj realizirati. Verjamemo, da bomo z dobro voljo in strpnostjo vseh udeleenih, uspeno reili vse zagate in se izognili slabi volji.

Da bodo zadnji dnevi bolj napeti, vas obve?amo, da bomo jutri zve?er (torek, 9.4.2013) ZAKRILI REZULTATE in jih ponovno razkrili po razglasitvi zmagovalcev. Vi za vao olo lahko podatke o zbranem vnaate DO ?ETRTKA, 11.4.2013 DO 14.00 URE. Po navedenem terminu, se vnese e zadnje podatke s strani zbranega v zbirnih centrih Saubermacher-Komunala d.o.o. in tako bomo dobili kon?ne rezultate ter s tem zmagovalca nae akcije.

Prosim vas, da se drite dogovorjene ure glede vnosa, ker kasneji vnos ne bo mogo? oziroma ne bo upotevan pri kon?nem rezultatu.

Zmagovalca bomo razglasili v petek 12.4.2013 na Radiu Murski Val in na ta dan zmagovalni oli predali nagrado.

elim vam uspeen zaklju?ek akcije in lep dan e naprej!

Alenka GRUDEN-BELAVI?

Dvigovanje ozave?enosti o pravilnem ravnanju z odpadno elektri?no in elektronsko opremo vpliva na pravilno zbiranje odpadne opreme, kar posledi?no omogo?a nadaljnjo obdelavo in predelavo. Vsa zbrana OEEO se obdela in…
Pred nakupom novega aparata razmislimo, ali ga zares potrebujemo in ali bi bil obstoje?i aparat e uporaben. ?e se odlo?imo za nakup, star aparat oddamo v trgovini. Prodajalec ga brezpla?no…
1. HZA - hladilno zamrzovalni aparati 2. VGA - veliki gospodinjski aparati 3. TV/mon. - televizorji in monitorji 4. MGA - mali gospodinjski aparati 5. SIJ - plinske sijalke 6.…
Koli?ina odpadne elektri?ne in elektronske opreme nara?a vsako leto. Ne gre samo za koli?ino, ki je zaskrbljujo?a ampak tudi za nevarne snovi, ki jih odpadna oprema vsebuje. To so snovi,…
DIREKTIVA 2002/96/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. januarja 2003 o odpadni elektri?ni in elektronski opremi (OEEO), znana tudi kot direktiva WEEE, pomeni za drave ?lanice ES ter gospodarske…